• Toelatingsvereistes

  Voorwaardes vir toelating tot studies by Sol-Tech:

  -       Minimum graad 9 sertifikaat of hoogste kwalifikasie – 4 afskrifte,  gewaarmerk.

  -       Keuringstoets skryf en slaag. [Minimum Slaagsyfer is 70%]

  -       Bewys van finansiering / inbetaling van kursusgelde;

  -      4 Afskrifte van ID (gewaarmerk)

  -       Registrasiefooi van R1500-00 en sitplekfooi van R3000-00 betaal

   

  •  Keuringstoetse  kan tydens Sol-Tech se opedae en ander geskeduleerde afgelê word. Alle voornemende studente moet ‘n afspraak maak en 09:00 by Sol-Tech se Booysens-kampus  aanmeld.
  • Studente kan op  31 Augustus 2012, 02 November 2012 keuringstoetse by die kollege skryf, slegs indien die opedag van 20 Oktober 2012 misgeloop was.
  •  Die gekeurde studente sal per sms en brief  in kennis gestel word.

   

  Dit sal ’n student ongeveer drie jaar neem om as ‘n volwaardige ambagsman te kwalifiseer.


  Sol-Tech bied kursusse in die volgende studierigtings aan:

  Inligting rakende die aflê van ‘n vaktoets kan op die AJANI-skakel verkry word.

   

  /div>