• Toelatingsvereistes

  RIGLYNE VIR TOELATING: (ʼn geslaagde keuringstoets is altyd ʼn voorvereiste)

  STUDENTE WAT NIE OOR ‘N MINIMUM VAN GRAAD 9 OF EKWIVALENT BESKIK NIE:

  Enige voornemende student wat nie oor ʼn formeel erkende graad 9 sertifikaat of minstens ʼn relevante nasionaal erkende NCV vlak 1 sertifikaat beskik nie, kan nie vir enige van die kursusse by Sol-Tech inskryf nie. Studente word aangeraai om eers hul NCV vlak 1 sertifikaat by enige TVET kollege te voltooi indien hulle reeds die hoofstroom-onderwys verlaat het. Besin vooraf oor vakke wat meer relevant tot Sol-Tech se kursusse  is. Uiteraard is Wiskunde en Wetenskap ʼn verpligte deel van die pakket, hoewel ʼn relevante vakteorie ewe belangrik is.

  STUDENTE WAT OOR GRAAD 9/NCV 1 OF GRAAD 10 SERTIFIKAAT BESKIK

  Studente kan by Sol-Tech inskryf en begin by die oorbruggingskursus. Vier vakke word geneem en al vier moet met minstens 50% geslaag word om na N1 bevorder te kan word. Dit is baie belangrik dat die leerders in oorbrugging Wiskunde en Wetenskap tydens die eksamen moet slaag. Indien ʼn student nie die Wiskunde en/of Wetenskap met die eerste geleentheid slaag nie kan hy/sy nie met verdere studies by Sol-Tech voortgaan nie. Leerders wat Ingenieurs-Tekene en/of Tegnologie sou druip sal nog een geleentheid in die daaropvolgende trimester gebied word om die genoemde vakke suksesvol af te lê. Indien albei die genoemde vakke tydens die tweede geleentheid weer nie geslaag word nie, sal die student se studies by Sol-Tech getermineer word. Studente wat in besit is van ʼn geldige graad 9, NCV1 of graad 10 sertifikaat, maar wat die standaard keuringstoets van Sol-Tech druip, kan net tot die doelgemaakte 12 weke Industriële Oriënteringskursus toegelaat word. Na suksesvolle voltooiing van die Industriële Oriënteringskursus mag studente weer aansoek doen om die keuringstoets af te lê. Studente wat dan die keuringstoets slaag, kan by N1 met hul formele studies begin.

  STUDENTE WAT OOR GRAAD 11 BESKIK

  Indien voornemende studente oor ʼn nasionaal erkende tegniese graad 11 kwalifikasie/relevante NCV3/N2 met die relevante vakke en slaagsyfer bo 40% beskik, kan hulle aansoek doen om direk in die werkswinkels van Sol-Tech met hul praktiese opleiding te begin. Sekere van die vakgebiede soos sweisteorie en dieselwerktuigkunde word nie tans voldoende in die skool-kurrikulum aangespreek nie en studente is verplig om die betrokke vakteorieë dan tot op N2 vlak te neem. Studente met ʼn graad 11 sertifikaat sonder enige relevante tegniese vakke, asook Wiskunde en Wetenskap, sal die volledige N1 en N2 kursus moet voltooi. Vier vakke moet geneem word en vier vakke moet op N1 en N2 geslaag word om vir praktiese opleiding by Sol-Tech se werkswinkels aansoek te kan doen. Studente op N1 vlak kry 3 opeenvolgende geleenthede per jaar om eksamen te skryf (een jaar se studie). Indien die student by al drie geleenthede onsuksesvol is in al die N1 vakke of in sekere N1 vakke , kan hy/ sy nie hy/sy studies by Sol-Tech voortsit nie. Studente wat slegs een vak kort om na N2 aan te beweeg sal op meriete oorweeg word. Studente wat meer as een vak kort sal dus nie verder hul studies by Sol-Tech kan voortsit nie.

  STUDENTE WAT OOR   ʼn AKADEMIESE GRAAD 11 OF 12 BESKIK

  Voornemende studente met vakke soos toerisme, besigheidstudies, wiskunde geletterdheid, ensovoorts moet vir die oorbruggingskursus registreer. Vier vakke moet geneem word en vier vakke moet geslaag word om na N1 te kan aanbeweeg. Dit is baie belangrik dat die leerders in oorbruggingskursus, Wiskunde en Wetenskap slaag. Indien ʼn student nie die Wiskunde en Wetenskap tydens die eerste geleentheid slaag nie, kan hy/sy nie met studies by Sol-Tech voortgaan nie. . Leerders wat Ingenieurs-Tekene en/of Tegnologie sou druip sal nog een geleentheid in die daaropvolgende trimester gebied word om die genoemde vakke suksesvol af te lê. Indien die genoemde vakke by hierdie geleentheid weer nie geslaag word nie sal die student nie sy/haar studies by Sol-Tech verder kan voortsit nie. Indien ʼn student Ingenieursgrafika en-ontwerp met 40% en meer op graad 11 of graad 12 geslaag het, kan daar vir vakvrystelling aansoek gedoen word, op voorwaarde dat dit relevant tot die student se studierigting by Sol-Tech is.

  STUDENTE WAT OOR ‘N TEGNIESE GRAAD 12 BESKIK

  Indien studente die vereiste vakke geslaag het, kan hulle by die werkswinkels vir praktiese opleiding aansoek doen. Indien die relevante vakteorie nie op die sertifikaat verskyn nie, moet dit na-ure voltooi word. Die skoolkurrikulum spreek egter nie die vakke soos dieselwerktuigkunde en sweisteorie voldoende aan nie, en studente sal hierdie vakteorieë eers op N1 en dan op N2-vlak moet neem voordat hulle by Sol-Tech se werkswinkels vir opleiding kan aansoek doen. Dit dien gemeld te word dat studente wat Wiskunde en Wetenskap op N2 vlak sou druip, nie vir opleiding in die Werkswinkels aansoek kan doen nie. Studente wat slegs die vakteorie sou druip sal voorwaardelik in die werkswinkel toegelaat word maar met dienverstande dat die student die uitstaande vakke gedurende die werkswinkelfase by enige geakkrediteerde instelling, na ure, moet voltooi.

  Dit penaliseer ʼn student indien hy/sy nie oor ʼn volwaardige N2 beskik nie, aangesien werkgewers ʼn minimum van N2 of gelykwaardig vereis voordat hulle vir indiensopleiding aanstel. Geen student word sonder die minimum N2 of ekwivalente kwalifikasie vir plasing by ʼn werkgewer oorweeg nie. Studente moet skriftelik by Ajani vir plasing aansoek doen.

  STUDENTE WAT REEDS OOR N-KWALIFIKASIES BESKIK

   Indien die student nie die relevante vakteorie het nie, sal dit op N1 en N2 vlak geneem moet word. Indien die kandidaat oor N1 beskik maar nie N2 nie, moet die volle N2 geneem word. Indien die kandidaat oor ʼn volledige N2 of N3 beskik –met die relevante vakteorie (ë) –, word vrystelling verleen en die student kan met die eerste geleentheid by die werkswinkel-opleiding inskakel. Studente met ʼn N3 sertifikaat kan by enige TVET kollege sy/haar studies voortsit om tot op N6 diploma-vlak te vorder. Indien studente uiteindelik tot op ingenieursvlak wil vorder, moet alle voorgeskrewe vakke, soos dit op FORMS4-10-1 verskyn, vanaf N4 tot N6 met ʼn minimum persentasie van 50% geslaag word en die voorgeskrewe vak-pakket moet vir die betrokke ingenieurstudierigting geneem word. Persone wat ʼn vakleerlingskap in ʼn toepaslike ambag voltooi het en minstens een jaar toepaslike ervaring in die instandhouding en gebruik van elektriese en meganiese masjinerie in ʼn fabrieksaanleg  opgedoen het (uitgesluit die ervaring op die betrokke ambag self), kan by die Kommissie  van Eksaminatore aansoek doen vir die staatsbevoegdheideksamen. Besoek gerus  www.labour.gov.za of www.veaseys.co.zaof enige ander toepaslike onderwysinstelling vir verdere inligting oor die staatsbevoegdheidsertifikaat as Meganiese of Elektrotegniese ingenieur. Kyk ook na die lys van verpligte vakke, vir u gerief hierby as FORMS4-10-1 aangeheg.

  MEGANIESE EN ELEKTRIESE INGENIEURSWESE 

  N3 Ingenieurstekene  
  N4 IngenieurswetenskapIndustriële Elektronika Wiskunde MeganotegniekElektrotegniekToesighoudende Bestuur  
  N5  Fluïed MeganikaMeganotegniekSterkte- en Struktuurleer Elektrotegniek Industriële ElektronikaKragmasjiene Toesighoudende Bestuur  (M)   (E)
  N6 Beheerstelsels Meganotegniek KragmasjieneElektrotegniekIndustriële Elektronika Sterkte- en StruktuurleerFluïed meganika Toesighoudende Bestuur     (E)(E)(M)(M)